15.03.2010
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr A. Frydryszak

Nilpotentna mechanika kwantowa, SUSY, kubity i splątanie kwantowe

--