19.03.2009
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Arkadiusz Błaut

"Detektor LISA: poszukiwanie fal grawitacyjnych od zwartych układów podwójnych"

LISA (Laser Interferometer Space Antenna) to detektor fal grawitacyjnych, którego misja planowana jest na rok 2018. Będzie on w stanie wykryć fale grawitacyjne pochodz±ce z wielu interesuj±cych Ľródeł, m.in. z układów podwójnych gwiazd o małych masach lub supermasywnych czarnych dziur. Omówiona zostanie metoda filtru dopasowanego do poszukiwania prawie monochromatycznych sygnałów pochodz±cych ze zwartych układów podwójnych o małych masach (np. dwóch białych karłów) oraz metoda szacowania parametrów wykrytych fal.