30.04.2010
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Michał P. Heller, UJ Kraków / IPJ Warszawa

Stosowana teoria strun - AdS/CFT i dynamika nieperturbacyjnych teorii cechowania

Odpowiedniość AdS/CFT stwierdza pełną równoważność niektórych (tzw. holograficznych) kwantowych teorii pola z rozwiązaniami teorii strun. W przypadku planarnym przy silnym sprzężeniu dualnym opisem holograficznych kwantowych teorii pola jest supergrawitacja, co otwiera możliwość badania nieperturbacyjnej dynamiki tych teorii przy użyciu metod ogólnej teorii względności. Otrzymane do tej pory wyniki znajdują zastosowanie w fizyce silnie sprzężonej plazmy kwarkowo-gluonowej oraz fizyce materii skondensowanej. Referat będzie stanowić wprowadzenie do stosowanej teorii strun i będzie skupiać się na badaniach dynamiki silnie sprzężonych plazm za pomocą metod ogólnej teorii względności.