26.04.2010
Sala 447 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr Piotr Ługiewicz

Operatory wierzchołkowe w konforemnej teorii pola

--