dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron

Przejście fazowe w jednowymiarowym układzie spinów Isinga z dynamiką Glaubera dla T=0