dr W. Gańcza, dr B.Pabjan (Instytut Socjologii U.Wr.)

Model organizacji ruchu na placu Grunwaldzkim