20.05.2010
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Adrian Walkus

Wprowadzenie do teorii pola na przestrzeni kappa-Minkowskiego.

Podczas seminarium zostaną przedstawione główne założenia teorii pola na przestrzeni kappa-Minkowskiego w ujęciu historycznym. Ponadto wprowadzona teoria zostanie zastosowana do opisu konkretnych zjawisk fizycznych m. in. efektu Ramana i kreacji pary elektron pozyton.