08.10.2010
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Zbigniew Koza

Sprawy dydaktyczne

Przedstawię informacje o aktualnym stanie dydaktyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej oraz planach i prognozach na przyszłość. Informacje dotyczyć będą: - stanu rekrutacji na studia i planowanych obciążeń dydaktycznych pracowników i doktorantów IFT, - studiów zamawianych.