11.10.2010
Sala 442 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Lech Jakóbczyk

Splątanie destylowalne i dynamika atomów trójpoziomowych

Przed referatem spotkanie organizacyjne.