15.10.2010
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

Prof. Jan Klamut, Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temper., Wrocław

Piękno w fizyce a śmieć piękna w malarstwie

Seminarium w sali Rzewuskiego Opowieść o tym, jak malarze i estetycy ogłosili śmierć piękna w sztuce a równocześnie fizycy i matematycy udowodnili, że piękno jest w fizyce i matematyce.