Ryszard Piasecki (Uniwersytet Opolski)

Uniwersalna w zastosowaniach entropowa miara niejednorodności odcieni szarości