dr Maciej Matyka

Struktura powierzchni ośrodka porowatego