05.11.2010
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Bernard Jancewicz

Pseudowektory

Zwrot pseudowektora przedstawia się tak samo jak wektora, tzn. ze strzałką na prostej. Dlatego w różnych regułkach trzeba wspominać o śrubie prawoskrętnej. Można jednak zwrot określić inaczej - ze strzałką na owalu otaczającym prostą. Wtedy żadna śruba nie jest potrzebna. Dla tak określonych obiektów można zdefiniować wszystkie działania z algebry wektorów. Istnieje operacyjna definicja natężenia pola magnetycznego, która dobrze pasuje do tej wielkości jako pseudowektora. Pozwala też inaczej spojrzeć na prawo Ampere'a. Należy podawać dwie wersje twierdzenia Stokesa.