19.11.2010
Sala 422 11:15 
Seminarium Instytutu

XXX

Seminarium nie będzie

Kolokwium habilitacyjne dra Andrzeja Frydryszaka