22.11.2010
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Bernard Jancewicz

Granice galileuszowe równań Maxwella

Można zdefiniować kilka granic nierelatywistycznych dla przekształceń Lorentza i tyleż samo granic dla równań Maxwella.