prof. Henryk Kudela (PWr)

Badanie i symulacja numeryczna zjawisk hydrodynamiki metodami cząstek wirowych