10.11.2005
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Krzysztof Pawlikowski

Fizyka statystyczna. Procesy stochastycze oraz dyfuzja powierzchniowa.

Na wykładzie przedstawię idee procesów Markowa. Wyprowadzę równania Fokkera-Plancka i omówię dynamikę ruchów Browna. Przedstawię również podstawy dyfuzji śledzonej oraz prostą realizację tego modelu – błądzenie losowe.