20.12.2010
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Andrzej Frydryszak

Od liczb dualnych do robotów klasycznych i fizyki akceleratorów

Liczby dualne mimo prostych własności okazują się bardzo skutecznym narzędziem w opisie ruchw w przestrzeni R3, co poprzez tw. Chaslesa i rachunek śrubowy pozwala efektywnie opisywać i symulować komputerowo ruchy ciał sztywnych. Rachunek różniczkowy i algebry różniczkowe związane z liczbami dualnymi dają możliwość wprowadzenia uogólnionych symetrii w układach całkowalnych, oraz stosowania tzw. różniczkowania algebraicznego. To ostatnie po odpowiedniej algorytmizacji jest skutecznym narzędziem do różniczkowania komputerowego i rozwiązywania nieliniowych problemów w fizyce akceleratorów i optyce.