10.01.2011
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

prof. Piotr Garbaczewski (Uniwersytet Opolski)

Długoogonowe rozkłady prawdopodobieństwa w asymptotyce procesów dyfuzyjnych

--