21.01.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Natalia Katryńska

Szeroki wachlarz badań w ramach eksperymentu NA61/SHINE

NA61/SHINE jest eksperymentem na stałej tarczy przeprowadzanym w CERN-ie przy akceleratorze SPS, a jego celem jest badanie zderzeń hadronów i jonów z jądrami atomowymi. W trakcie mojego referatu przedstawię motywacje fizyczne eksperymentu, jak również jego status, dotychczasowe wyniki oraz plany na najbliższe lata.