17.01.2011
Sala 422 14:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Krzysztof Graczyk (IFT, UWr.)

Dziwność w rozpraszaniu neutrina na jądrach atomowych (seminarium o charakterze roboczym)

W oddziaływaniu elastycznym leptonów z nuklonami biorą udział nie tylko kwarki walencyjne, ale także z wirtualne pary kwark-antykwark. W przypadku niskoenergetycznego rozpraszania elektronów/neutrin na nukleonach i jądrach atomowych wkład niewalencyjny zdany jest przez morze kwarków dziwnych. Na seminarium przedyskutuje możliwość pomiaru wkładu dziwnego w rozpraszaniu neutrin na jądrach atomowych. Seminarium będzie miało charakter roboczy.