prof. Anna Dąbrowska (Instytut Filologii Polskiej UWr)

Ekologia języka - języki światowe i zagrożone. Zarys problematyki.