18.03.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Tadeusz K. Kopeć, INTiBS Wrocław

Od nadprzewodnictwa do kondensacji bozonów na sieciach optycznych. Uroczyste seminarium dla uhonorowania jubileuszu 85-lecia prof. Zygmunta Galasiewicza

W wykładzie podsumowane zostaną doświadczalne i teoretyczne wiadomości dotyczące zjawiska nadprzewodnictwa, w tym konwencjonalnego (opisanego teorią BCS) jak i wysokotemperaturowego. Idea makroskopowego stanu kwantowego, jaką to zjawisko implikuje, zostanie również przedstawiona w kontekście ostatnich osiągnięć w układach oddziałujących bozonów na sieciach optycznych.