23.03.2011
Sala 422 15:15 

mgr Anna Jucha

Obliczenia ab initio w układach Pd/Mo

Zacznę od krótkiego wprowadzenia do obliczeń z pierwszych zasad, w szczególności skupiając się na jednej z najszerzej stosowanych metod wykorzystującej teorię funkcjonału gęstości. W drugiej części pokażę na przykładach z moich obliczeń co można badać używając wyników symulacji ab initio.