mgr Piotr Nyczka

Spontaniczne reorientacje w modelu spinowym na grafie zupełnym