24.03.2011
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Tomasz Golan

FSI w oddziaływaniach neutrin z jądrami atomowymi

Pierwsza część seminarium będzie poświęcona kaskadzie wewnątrzjądrowej. Omówię jej znaczenie dla współczesnych eksperymentów neutrinowych, a następnie przedstawię semi-klasyczny model, łatwy do implementacji w generatorze Monte Carlo. W drugiej części zaprezentuję hipotezę "obszaru kształtowania" (ang. formation zone) wraz z kilkoma najpopularniejszymi modelami.