mgr Bartosz Skorupa

Badanie przejść fazowych w dynamice Glaubera dla T = 0