01.04.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. Jerzy Lukierski

Konforemne i supersymetryczne rozszerzenia nierelatywistycznych symetrii Galileusza

Mamy dwóch kandydatów do opisu konforemnego rozszerzenia symetrii Galileusza: symetrie Schroedingera i galileuszowe symetrie konforemne. Ostatnio przedstawiono także supersymetryczne rozszerzenia algebry Galileusza oraz nierelatywistycznych symetrii konforemnych. Jako przykład podam nierelatywistyczny odpowiednik twistorowego opisu Penrose'a.