11.04.2011
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr Wojciech Cegła

Nieklasyczne kraty generowane przez przyczynowość

--