16.05.2011
Sala 422 14:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Piotr Płoński (Politechnika Warszawska)

Metody analizy danych - zastosowanie sieci neuronowych i nie tylko

Podczas prezentacji omówię analizę danych z wykorzystaniem modeli statystycznych - sieci neuronowych. Opiszę dwie najczęściej używane architektury sieci neuronowych: perceptron wielowarstwowy i sieci samoorganizujące się. Pierwsza sieć jest uczona z nauczycielem, a druga uczona jest bez nadzoru. Omówię też jeden z algorytmów należący do metod pamięciowych stosowanych w klasyfikacji - algorytm k-Najbliższych Sąsiadów. zobacz na: http://wng.ift.uni.wroc.pl/Krzysiek/seminar.html