19.05.2011
Sala 422 14:00 
Seminarium Doktoranckie

Adrian Walkus

Elementy teorii pola na przestrzeni kappa-Minkowskiego

Podczas seminarium przedstawię wybrane zagadnienia teorii pola na przestrzeni kappa-Minkowskiego, którymi zajmowałem się na studiach doktoranckich. W szczególności wyprowadzę zdeformowane zasady zachowania i zastosuje je do efektu Ramana.