10.06.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Damian Chorążkiewicz

Macierze fuzji i splatania w N=1 superkonforemnej teorii pola.

Podczas prezentacji zamierzam przedstawić krótką historię rozwoju konforemnej teorii pola (CFT) i jej związków z dwuwymiarową mechaniką statystyczną oraz teorią strun. Omówię problem klasyfikacji CFT, teorię Liouville'a i jej supersymetryczne N=1 rozszerzenie. Na końcu przedstawię zagadnienia, jakimi się zajmowałem w rozprawie doktorskiej.