27.05.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Mariusz Woronowicz

Kwantowanie swobodnego pola skalarnego na czasoprzestrzeni nieprzemiennej

Przedstawię związki między algebraicznym opisem czasoprzestrzeni nieprzemiennej (algebrami Hopfa) a elementarnymi własnościami odpowiadającej jej kwantowej teorii pola (algebrą oscylatorów polowych oraz algebrą pól kwantowych). Omówione zostanie nowe podejście do kwantowania oparte na warkoczowym mnożeniu pól kwantowych. Kluczową własnością tego sformułowania jest współzmienniczość wszystkich algebr pojawiających się w opisie polowym, ze względu na działanie zdeformowanej symetrii Hopfa-Poincarego.