20.06.2011
Sala 422 14:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Łukasz Mścisławski OP (dominikanin, Politechnika Wrocławska)

Filozofia i fizyka - tam i z powrotem

Rozwój nauki, począwszy od końca XVII wieku zawsze wywierał na filozofach wrażenie, niezależnie od tego, czy było to podziw czy zachwyt, czy reakcje wprost przeciwne. Czy można mówić tylko o jednostronnym oddziaływaniu? Czy może jednak da się znaleźć miejsce dla filozofii "w fizyce"? dr Łukasz Mścisławski jest dominikaninem, ukończył fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim (magisterium w roku 2000), teologię na PAT w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Na tej ostatniej uczelni obronił doktorat z filozofii pt. "Strukturalne i konceptualne zagadnienia teorii kwantów w świetle badań nad kwantową grawitacją Chrisa Ishama", pod kierunkiem prof. Michała Hellera. Obszar jego zainteresowań to: zagadnienia filozoficzne związane z fizyką, także w kontekście badań interdyscyplinarnych. Obecnie pracuje w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej. więcej na: http://wng.ift.uni.wroc.pl/Krzysiek/seminar.html