07.10.2011
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Cezary Juszczak

Nadświetlna prędkość neutrin w eksperymencie OPERA - rzeczywistość czy błąd pomiarowy?

Według publikacji kolaboracji OPERA, neutrina wytworzone w CERN-ie pokonują odległość 730 km do detektora OPERA w masywie Gran Sasso we Włoszech w czasie o 60 ns krótszym niż oczekiwano, co oznacza prędkość o 0,0025% większą od prędkości światła w próżni. Próby interpretacji tego pomiaru obserwujemy w postaci lawiny publikacji. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z odstępstwem od teorii względności?