23.02.2006
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Artur Ankowski

Stany kwantowe pola

W stanach n-fotonowych średnia wartość pola elektromagnetycznego wynosi zero, dlatego w wielu sytuacjach wygodniej jest posługiwac się stanami koherentnymi (stanami Glaubera). Pokażę ich własności (nieoznaczoność liczby fotonów i wartości pola elektrycznego) i związek ze stanami Focka. Omówię też pola termiczne (pola promieniowania ciała doskonale czarnego) jako przykład stanów mieszanych.