17.10.2011
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

prof. dr hab. Robert Olkiewicz

Problemy teorii nieliniowych półgrup dynamicznych

-