14.11.2011
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Marek Mozrzymas

Kryterium Horodeckich separowalności stanów kwantowych

--