21.11.2011
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr Wojciech Cegła

Struktura krat w przestrzeniach przyczynowych

-