prof. Andrzej Pękalski

Prosty model dynamiki roślin jednorocznych