dr Janusz Miśkiewicz

Dynamika układów złożonych z opóźnieniami

W ogromnej większości modeli fizycznych przyjmuje się model oddziaływania o nieskończenie szybkim przepływie informacji. W rzeczywistości taki model jest poprawny w bardzo małych układach (czyli większości doświadczeń laboratoryjnych). Jeżeli jednak spojrzeć na problem zachowania się układów o znaczących rozmiarach to czas przekazywania oddziaływania informacji może mieć istotny wpływ na zachowanie układu. Na przykładzie prostych modeli fizycznych przedstawię takie własności jak wyspy śmierci czy obszary stabilności.