19.12.2011
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

dr hab. Lech Jakóbczyk

Korelacje kwantowe a splątanie. Przypadek dwóch qutritów.

--