09.01.2012
Sala 422 10:15 
Seminarium Zakładu Metod Matematycznych

Sebastian Jaroszczuk (AWF)

Kinematyczny model kończyn dolnych w systemie analizy ruchu

--