16.01.2012
Sala 422 16:15 
Seminarium Zakładu Fizyki Neutrin

Tomasz Golan

Efekt formation zone w oddziaływaniach neutrin z jądrami atomowymi

Symulacje Monte Carlo są niezbędnym narzędziem w każdym eksperymencie neutrinowym. W szczególności istotną rolę odgrywa oddziaływanie stanów końcowych (FSI). Na seminarium omówię model FSI zaimplementowany w NuWro oraz opiszę ostatnie usprawnienia. Następnie przedstawię różne modele formation zone i ich wpływ na wyniki.