21.04.2006
Sala 422 14:30 
Seminarium Doktoranckie

Dariusz Tryniecki

Funkcje rozkladu kwazi-prawdopodobieństwa

Przedstawie funkcje P(alpha) reprezentujacą pewien stan kwantowy. Pokażę jak i czy można znaleźć funkcje P(alpha) dla dowolnego stanu kwantowego. Obliczymy P(alpha), dla stanów: koherentnego, n-fotonowego, pola termicznego. Analogiczna analiza zostanie przeprowadzona dla funkcji Q(alpha) reprezentujacej stan kwantowy w przypadku antynormalnego uporzadkowania operatorów kreacji i anihilacji.