Grzegorz Pamuła

Problemy multifraktalnego podejścia do opisu układów złożonych