21.03.2012
Sala 422 15:15 

dr Tomasz Zaleski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN Wrocław

Korelacje w układzie ultra-chłodnych bozonów w sieci optycznej

Gazy ultra-chłodnych atomów w sieciach optycznych są doświadczalną realizacją oddziałujących kwantowych układów wielociałowych w bardzo czystej postaci, umożliwiającej precyzyjne sterowanie parametrami i odtworzenie reżimu silnych korelacji. Pozwala to na obserwację zjawisk emergentnych, czyli takich, gdy skomplikowany układ kwantowy zaczyna zachowywać się w sposób, który nie jest charakterystyczny dla jego elementów składowych. Zrozumienie zachowania silnie skorelowanych układów atomów na sieciach optycznych jest istotnym wyzwaniem dla fizyki i wymaga stworzenia nowych podejść teoretycznych. Zaprezentowana zostanie metoda będąca połączeniem teorii Bogoliubova z podejściem kwantowych rotorów, umożliwiająca wyznaczenie korelacji przestrzennych pomiędzy atomami w funkcji geometrii sieci optycznej i parametrów modelu. Posłuży ona do wyznaczenia jednocząstkowej funkcji spektralnej oraz obrazów absorpcyjnych eksperymentów "time-of-flight" oraz porównanie ich z odpowiednimi danymi eksperymentalnymi.