23.03.2012
Sala 163 12:15 
Seminarium Instytutu

prof. dr hab Ewa Dębowska (IFD)

Program kształcenia w świetle Krajowych ram kwalifikacji (KRK)

Od roku akademickiego 2013/14 przestają nas obowiązywać Standardy kształcenia studentów a zaczynają obowiązywać Krajowe ramy kwalifikacji. Musimy stworzyć nowe programy kształcenia obejmujące programy studiów (plany, przedmioty i efekty kształcenia dla przedmiotów) oraz efekty kształcenia. Do pracy nad programem kształcenia muszą włączyć się wszyscy nauczyciele akademiccy a program ten powinien być gotowy do końca bieżącego roku akademickiego. A więc przed nami bardzo dużo pracy, ale przyświeca nam ambitny plan podniesienia jakości kształcenia i stworzenia na naszym Wydziale „studiów naszych marzeń”. Podczas seminarium powiem Państwu o najważniejszych aspektach KRK, wyjaśnię nowe terminy i zapoznam z dotychczasowymi wynikami pracy Wydziałowej komisji przygotowującej projekt programu kształcenia. Szczególną uwagę poświęcę przygotowaniu nowych sylabusów przedmiotów (modułów) uwzględniających efekty kształcenia dla przedmiotu (modułu).