27.04.2012
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

mgr Remigiusz Durka

Zdeformowana teoria BF jako teoria grawitacji i supergrawitacji

Zdeformowana SO(2,3) teoria BF oparta na modelu grawitacji MacDowella-Mansouri stanowi interesującą konstrukcję oferującą opis wykraczający poza ramy einsteinowskiej teorii grawitacji. Szereg jej własności, jak również ogólność efektywnie wynikająca z obecności wszystkich sześciu członów, z których może być skonstruowane niezmieniczne działanie dla tetradowej grawitacji, wnosi sporo do dyskusji dotyczącej fundamentalnego, z punktu widzenia Pętlowej Teorii Grawitacji, parametru Immirziego, który pojawia się w tejże teorii modyfikując entropię czarnej dziury. Analizowana termodynamika wyłaniająca się z grawitacyjnych ładunków Noether dla teorii BF świadczy jednak o braku tego parametru dla standardowych czasoprzestrzeni (nie wpływa on też na supergrawitację) i to bez standardowej procedury wyboru jego wartości, by skasować współczynnik zaburzający postać beckensteinowskiej entropii. Dość nieoczekiwanie wkład pojawia się wyłącznie dla patologicznego przypadku metryki z tzw. ładunkiem NUT (swego rodzaju analogu monopolu magnetycznego dla grawitacji), gdzie modyfikuje zarówno entropię jak i energię czarnej dziury. Rozważany model stanowi też ciekawą platformę do konstrukcji teorii grawitacji i supergrawitacji opartej na modyfikacji algebry AdS.