11.05.2012
Sala 422 12:15 
Seminarium Instytutu

dr Marcin Daszkiewicz

Deformacje symetrii relatywistycznych i nierelatywistycznych

W referacie omówiony zostanie kontekst teoretyczny, w którym osadzone są tzw. deformacje algebry Poincarego oraz Galileusza. W szczególności zostanie poddany analizie wpływ obu typów deformacji na dynamikę prostych modeli fizycznych.